Giới thiệu

    Trường Tiểu học Giao Tiến B  được thành lập từ năm 1987 (được tách từ trường Cấp 1, 2 Giao Tiến thành trường Tiểu học Giao Tiến B) . Trường  được đặt tại trung tâm HTX nông nghiệp Hùng Tiến có đường liên xã đi qua. Nhà trường có tổng diện tích là 6357m vuông. Trường có 27 cán bộ , giáo viên, công nhân viên; đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, 100% giáo viên có trình độ chuẩn, trong đó giáo viên có trình độ trên chuẩn 18/20 đạt 90%, có nhiều giáo viên  công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, cấp tỉnh. Trải qua hơn 29 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Giao Tiến B luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trường luôn đạt Tập thể lao động xuất sắc và tiên tiến, được Thủ Tướng chính phủ tặng Bằng khen và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp.