Liên hệ

Trường Tiểu học Giao Tiến B

Địa chỉ: xã Giao Tiến huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông Nguyễn Quốc Duy – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: – Email: tieuhoctienb@gmail.com