Thông báo về cuộc thi “Sáng tạo xanh”

Tháng Tư 1, 2016 4:27 chiều

Đề nghị các đồng chí giáo viên chủ nhiệm khẩn trương cho học sinh tham gia thi “Sáng tạo xanh” để có sản phẩm nộp về phòng GD-ĐT.