Tổ chức

DSC_1873

  1. Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà trường năm học 2016-2017:

– Ban giám hiệu nhà trường gồm 2 đồng chí: Đồng chí Nguyễn Quốc Duy-Bí thư chi bộ,hiệu trưởng và  đồng chí Mai Thị Nga phó hiệu trưởng.Trường có Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tư vấn và các tổ chuyên môn, tổ văn phòng. Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường, các Hội đồng và các tổ chuyên môn, tổ văn phòng đã thực hiện tốt theo quy định hiện hành tại Điều lệ trường Tiểu học.

  – Nhà trường có chi bộ Đảng với tổng số 18 đảng viên/27 cán bộ, giáo viên, nhân viên chiếm 66,7%. Chi bộ Đảng luôn giữ vai trò chủ đạo, làm nòng cốt trong mọi hoạt động của nhà trường. Hàng năm, chi bộ luôn được công nhận: “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

 – Công đoàn nhà trường gồm 27 công đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn gồm 3 đồng chí, trong đó 3 đồng chí đều là đảng viên. Công đoàn phát huy tốt vai trò của mình cùng với chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học.

– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 10 đồng chí, đây là lực lượng xung kích trong các hoạt động chuyên môn và các phong trào hoạt động của trường. Hàng năm chi đoàn đều được công nhận là Chi đoàn 4 tốt.

 – Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm có 7 Chi đội với  230 đội viên và 6 Chùm Sao nhi đồng với  178 nhi đồng. Liên đội tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt theo chủ đề, chủ điểm phát huy được sức mạnh tập thể, góp phần nâng cao chất lượng học tập, tu dưỡng rèn luyện đội viên. Hàng năm đều được Hội đồng Đội huyện Giao Thủy hoặc Hội đồng Đội tỉnh Nam Định tặng Giấy khen.

– Tổ chuyên môn, tổ văn phòng: Gồm 3 tổ chuyên môn (Tổ chuyên môn khối 1; tổ chuyên môn khối 2+3; tổ chuyên môn khối 4+5) và 1 tổ Văn phòng. Các tổ đã xây dựng được kế hoạch hoạt động. Thường xuyên tổ chức họp để trao đổi chuyên môn, đánh giá các nhiệm vụ đã thực hiện để rút kinh nghiệm.

  1. Quy mô trường lớp.

– Trường có 408 học sinh, chia thành 13 lớp, bình quân 31,4 học sinh/lớp.

– Khối lớp 1:- Khối lớp 2:- Khối lớp 3:- Khối lớp 4:

– Khối lớp 5:

 3 lớp3 lớp2 lớp3 lớp

2 lớp

–  98 em-  80 em-  74 em-  82 em

–  74 em

Các lớp đều có chủ tịch hội đồng tự quản, phó chủ tịch hội đồng và các ban do tập thể lớp bầu ra.

– Trường có một điểm trường, đặt ở khu trung tâm thuận lợi cho công tác quản lý học sinh.