NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CB-CC-VC 2015-2016

Tháng Ba 23, 2016 3:57 chiều

DSC_0975

NGHỊ QUYẾT

 HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Năm học 2015 – 2016

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học Giao Tiến B tổ chức từ 14giờ 00 phút ngày 23 tháng 9 năm 2015 tại Văn phòng trường tiểu học Giao Tiến B. Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí đại biểu:

Ông: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Và các vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền địa phương, thường trực Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhà trường.

Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”, Hội nghị đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014 – 2015 , Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 và thông qua các nội quy, quy chế trong hoạt động cơ quan. Sau một buổi làm việc sôi nổi, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị quyết nghị:

Nhất trí thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014- 2015, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 và thông qua các nội quy, các quy chế của cơ quan được ban hành trong năm học 2015-2016. Hội nghị cũng đánh giá những điểm mạnh, những hạn chế trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của thủ trưởng đơn vị cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Bằng các chủ trương, giải pháp và các chỉ tiêu quan trọng, Hội nghị  thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

* Mục tiêu chung của năm học 2015 – 2016:

Trường phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc, được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ II, phát huy trường chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn, thư viện chuẩn, kiểm định chất lượng cấp độ 3 và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực xuất sắc.

* Các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể:

 Một là, về công tác phổ cập: Cùng với các trường trong xã làm tốt phổ cập để xã tiếp tục Đạt phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 .

Hai là, về chất lượng giáo dục toàn diện:

– Xếp loại mức độ hình thành và phát triển một số năng lực và một số phẩm chất của HS : 100%  Đạt

 – Xếp loại quá trình học từng môn học, hoạt động giáo dục khác của HS: 100% Hoàn thành

      – Lớp 1, 2, 3, 4   100%  học sinh hoàn thành chương trình lớp học (trừ diện khuyết tật)

      – Lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học 100% (trừ diện khuyết tật)

 – Triển khai tốt hoạt động ngoài giờ lên lớ­p, tăng cường các hoạt động của Hội đồng tự quản, các trò chơi dân gian, hoạt động TDTT, VHVN

 – 100% giáo viên và học sinh thực hiện tốt an toàn trường học.

 – Các cuộc thi, giao lưu học sinh năng khiếu về các lĩnh vực như giao lưu liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học, Tiếng Anh qua mạng, hùng biện Tiếng Anh, thi chữ đúng đẹp, cảnh quan môi trường, cuộc thi khác ….phấn đấu được xếp thứ  1-7 của huyện.

Ba là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu mới và chuẩn Quốc gia mức độ II, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

Bốn là, thực hiện tốt các cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; và  Phong trào thi đua  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Năm là, Về đội ngũ và công tác thi đua

Đội ngũ phấn đấu xếp loại tốt.

– Xây dựng tập thể nhà trường có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, các  qui chế, nội quy của cơ quan đã đề ra, đoàn kết, trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, không có ai vi phạm kỷ luật. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB-GV-CNV.

– Có ít nhất 75% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 25% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

– Có 60%  trở lên giáo viên giỏi cấp trường, trong đó giỏi cấp huyện đạt 30% trở lên. Không có giáo viên yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ. Phấn đấu thi giáo viên chủ nhiệm giỏi thuộc tốp đầu của huyện.

– Có ít nhất 90% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, trong đó có ít nhất 30% giáo viên được xếp loại giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

– Tăng cường bằng mọi hình thức để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ giảng dạy.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng

– 100% CB,GV, CNV hoàn thành nhiệm vụ trong đó có 70% trở lên đạt LĐTT; có từ 3 chiến sĩ thi đua các cấp trở lên; ít nhất 1 tổ đạt  tập thể lao động Tiên tiến.

–  Đề nghị kết nạp ít nhất 1 Đảng viên mới

–  Công đoàn trường đạt công đoàn vững mạnh

–  Chi đoàn trường đạt chi đoàn xuất sắc.

–  Các đoàn thể khác xếp loại tốt.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường TH Giao Tiến B năm học 2015-2016 đã thành công tốt đẹp. Từ diễn đàn trọng thể này, Hội nghị kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong trường đoàn kết thống nhất ý chí và hành động, chủ động tích cực phát huy nội lực, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch mà hội nghị đề ra.

Nghị quyết được thông qua hồi       giờ     phút, ngày 23 tháng 9 năm 2015 với ….  /….  CB GV CNV có mặt nhất trí tán thành =  ……. % và trở thành nghị quyết chính thức của hội nghị.

                      CHỦ TOẠ                                                                                             THƯ KÝ 

 

 

                   Nguyễn Quốc Duy                                                                                Tô Thị Thơm

                           

 

                                            

                    

 

                              

tải về